Liefde en Dankbaarheid

Hoe kun je werken aan Liefde en Dankbaarheid en wat zit erachter? Wanneer je werkt met liefde en overvloedsbewustzijn, kan de heling beginnen en ben jij onderdeel van het grotere geheel.

Er zijn uiteindelijk twee basisemoties: angst en liefde.
– Angst is samentrekkend, eng, benauwend, vernauwend – duidt op gevaar, onveiligheid, pijn, voed wantrouwen, schept afstand, sluit het hart. Komt vaak op in het hier en nu als oude onverwerkte trauma’s uit het verleden getriggerd worden door situaties of personen.
– Liefde opent (hart en ziel), is ruimte scheppend, maakt vrij, bevordert overgave, voluit stromend, kwetsbaarheid en nabijheid, versterkt (zelf)vertrouwen en veilig voelen en maakt blij.

Zoals er twee basisemoties zijn, zo zijn er ook twee basis bewustzijnstoestanden die nauw met deze basisemoties samenhangen:
– Armoedebewustzijn, het gevoel van tekort, te weinig, niet (goed) genoeg, te weinig (zelf)vertrouwen, rivaliteit, afgunst, vergelijken, verongelijkt, het half lege glas. Deze bewustzijnstoestand hangt samen met de basisemotie angst. De angst vindt zijn oorsprong in een oud onverwerkt thema, dat kan bijvoorbeeld een moeilijke geboorte zijn, vaak een kwestie van leven of dood en elk trauma is per definitie een situatie van tekort.
Het armoedebewustzijn is voedingsbodem en speelveld voor het Ego, die het oude trauma projecteert op het hier en nu en op mensen uit het hier en nu en ook vaak genoegdoening eist voor het tekort.
– Overvloedsbewustzijn kenmerkt zich door het gevoel van er is genoeg voor iedereen, gulheid, vrijgevigheid, gunnen, half volle glas en vooral door een gevoel van dankbaarheid voor al deze overvloed. Het overvloedsbewustzijn is voedend voor hart en ziel.
Liefde en overvloedsbewustzijn zijn uitermate vitaliserend en doen de levensenergie op een ongekende manier stromen.

Een affirmatie die hier met name op werkt is:
Ontvang en vermenigvuldig liefde en dankbaarheid
Waarbij de rechterhand op de plaats van het hart gelegd wordt. Even bewust contact maken (eventueel het hart voelen kloppen of de warmte van de hand op de borst voelen) en dan driemaal de affirmatie uitspreken of in gedachte zeggen (wat het prettigst voelt).

Het kunnen ontvangen en open staan voor liefde en dankbaarheid is niet altijd gemakkelijk, en als liefde en dankbaarheid ontvangen en gevoeld kunnen worden, kan het in veelvoud teruggegeven worden. Je kunt in je leven geen mooiere bijdrage aan het grotere geheel schenken dan dit. Het is je unieke, onvervangbare plek innemen in het grotere geheel, het is thuiskomen.

Natuurlijk heeft iedereen weleens last van het Ego en armoedebewustzijn, want iedereen heeft vroegere trauma’s gehad of doorgegeven gekregen (vorige levens, van ouders, vanuit het familiesysteem). En voor bewustwordingsprocessen zijn deze trauma’s ook onontbeerlijk.
Door deze affirmatie kun je je eerder bewust worden van het Ego en armoedebewustzijn en het geeft ook een aanmerkelijke versterking van de lichamelijke en emotionele verwerkingscapaciteit zodat oude lichamelijke en/of emotionele stagnaties alsnog gaan stromen, verwerkt worden en helen. Dit kan soms gepaard gaan met tijdelijke helingsreacties (emoties die loskomen of lichamelijke uitscheidingsreacties).

Deze affirmatie kan los of in combinatie gebruikt worden. Je kunt de liefde en dankbaarheidsaffirmatie laten volgen door een specifieke affirmatie die betrekking heeft op een voor jou op dat moment stagnerend probleem. Bijvoorbeeld in geval van een tarwe allergie “Ontvang en vermenigvuldig liefde en dankbaarheid en heel/genees mijn gevoeligheid voor tarwe en alles wat daarmee samenhangt”.
Een allergie is meestal de lichamelijke uitdrukking van een stagnerend emotioneel conflict (vanuit een oud trauma) wat echter totaal onbewust is (gemaakt). Ook het onderliggende emotionele conflict zal kunnen gaan stromen en helen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.