Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding

Het verliezen van een dierbare is moeilijk. Dat geldt niet alleen voor degene die overgaat maar ook voor de naasten die er bij betrokken zijn.
Door gebruik te maken van klanken kan er contact gemaakt worden met wat er in het hart speelt. Waar woorden te kort schieten, gaat klank hierin verder.

In de laatste fase van het leven kan iemand het moeilijk hebben om het leven langzaam aan los te laten.
Klanken kunnen ons diep raken, vreugde schenken, troosten, herinneringen oproepen, verstillen.
Een samenspel van klank en trilling ondersteunt het proces van loslaten en kan er een weldadige ontspanning ontstaan.
Emoties rondom het stervensproces kunnen worden losgelaten en er kan een gevoel van rust en acceptatie komen.
Op deze manier wordt zacht en respectvol het stervensproces ondersteund. De persoon kan in vrede en vrijheid overgaan.

Een samenspel van klank, trilling en stiltes begeleidt het onvermijdelijke proces van loslaten.
Door de schalen rondom het lichaam te plaatsen, ervaart degene die heen gaat ontspanning, berusting en ruimte.
De toon van de klankschalen wordt door veel stervenden als een echte verrijking van hun hoog sensibele ervaringswereld gevoeld en beschreven.
Sterven hoeft geen worsteling (meer) te zijn. Hij of zij kan zijn/haar overlijden aanvaarden en het heengaan accepteren. Het aardse leven is voorbij.

De klankbegeleiding kan bij je thuis en in overleg met de instantie in het ziekenhuis, hospice of verzorgingstehuis worden aangeboden.
Samen kijken we wat nodig en gewenst is.
Vraag gerust naar de mogelijkheden, die geheel afgestemd kunnen zijn op de verlangens van de cliënt.

Niet alleen word de stervende begeleid, maar ook de naasten in hun proces.
Er wordt een brug gevormd tussen klank en woorden, de stervende en hun naasten.

Tarief 
Stervensbegeleiding (afspraak van 1-1,5 uur)€   65,00
Op locatie excl. reiskosten€   75,00
Afscheid begrafenis / crematie excl. reiskosten€   75,00