Privacy Statement

Inleiding
Nexus Amor neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@nexusamor.nl.

Wie is Nexus Amor?
Nexus Amor is de eenmanszaak Nexus Amor, kantoorhoudende te Heerbaan 220, (4817 NL) Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17225988. Nexus Amor is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nexus Amor de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Nexus Amor jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Nexus Amor persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Nexus Amor voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Nexus Amor worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Beheer van bestellingen
NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Facturatie
NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
CRM
Naam, E-mailadres, Locatie, Social media, Telefoonnummer, Profielfoto
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Behandelingen
Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, BSN nummer, Gegevens zorgverzekeraar,
Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Cursussen
Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Direct Marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Affiliate marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Social Marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Nieuwsbrief
Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Website analytics
Surfgedrag, Locatie
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Plaatsen van berichten of reviews
Naam, Adres, Inhoud van het bericht
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Chatfunctie
Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Nexus Amor heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Nexus Amor gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Via een andere cliënt of een collega/therapeut/dienstverlener.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Nexus Amor over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Nexus Amor . Je kunt verzoeken dat Nexus Amor je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Nexus Amor te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Nexus Amor of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Nexus Amor te verkrijgen. Nexus Amor zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Nexus Amor je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Nexus Amor
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@nexusamor.nl. Nexus Amor zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Nexus Amor een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Nexus Amor je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers.
Het kan zijn dat Nexus Amor verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Nexus Amor gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Nexus Amor gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Nexus Amor aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Nexus Amor ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Nexus Amor worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Nexus Amor worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Nexus Amor je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@nexusamor.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Nexus Amor jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.