Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Met ACT word je geleerd je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT, is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van jouw waardevolle leven.

ACT helpt je bij:
– het kunnen accepteren van pijnlijke situaties en het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens (bv. angst, piekeren)
– meer aandacht hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness) en beter kunnen focussen
– zicht krijgen op wie je bent, wat je waardevol vindt en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

Verandering gaat niet vanzelf en begeleiding vraagt een behoorlijk inzet. Om hiervoor gemotiveerd te blijven, kijk ik samen met jou welke oefeningen voor thuis het best bij jou passen. Het kost wat, en… het levert je dan ook iets op voor de rest van je leven!