Liefde en Dankbaarheid

Hoe kun je werken aan Liefde en Dankbaarheid en wat zit erachter? Wanneer je werkt met liefde en overvloedsbewustzijn, kan de heling beginnen en ben jij onderdeel van het grotere geheel.

Er zijn uiteindelijk twee basisemoties: angst en liefde.
– Angst is samentrekkend, eng, benauwend, vernauwend – duidt op gevaar, onveiligheid, pijn, voed wantrouwen, schept afstand, sluit het hart. Komt vaak op in het hier en nu als oude onverwerkte trauma’s uit het verleden getriggerd worden door situaties of personen.
– Liefde opent (hart en ziel), is ruimte scheppend, maakt vrij, bevordert overgave, voluit stromend, kwetsbaarheid en nabijheid, versterkt (zelf)vertrouwen en veilig voelen en maakt blij.

Zoals er twee basisemoties zijn, zo zijn er ook twee basis bewustzijnstoestanden die nauw met deze basisemoties samenhangen:
– Armoedebewustzijn, het gevoel van tekort, te weinig, niet (goed) genoeg, te weinig (zelf)vertrouwen, rivaliteit, afgunst, vergelijken, verongelijkt, het half lege glas. Deze bewustzijnstoestand hangt samen met de basisemotie angst. De angst vindt zijn oorsprong in een oud onverwerkt thema, dat kan bijvoorbeeld een moeilijke geboorte zijn, vaak een kwestie van leven of dood en elk trauma is per definitie een situatie van tekort.
Het armoedebewustzijn is voedingsbodem en speelveld voor het Ego, die het oude trauma projecteert op het hier en nu en op mensen uit het hier en nu en ook vaak genoegdoening eist voor het tekort.
– Overvloedsbewustzijn kenmerkt zich door het gevoel van er is genoeg voor iedereen, gulheid, vrijgevigheid, gunnen, half volle glas en vooral door een gevoel van dankbaarheid voor al deze overvloed. Het overvloedsbewustzijn is voedend voor hart en ziel.
Liefde en overvloedsbewustzijn zijn uitermate vitaliserend en doen de levensenergie op een ongekende manier stromen.

Een affirmatie die hier met name op werkt is:
Ontvang en vermenigvuldig liefde en dankbaarheid
Waarbij de rechterhand op de plaats van het hart gelegd wordt. Even bewust contact maken (eventueel het hart voelen kloppen of de warmte van de hand op de borst voelen) en dan driemaal de affirmatie uitspreken of in gedachte zeggen (wat het prettigst voelt).

Het kunnen ontvangen en open staan voor liefde en dankbaarheid is niet altijd gemakkelijk, en als liefde en dankbaarheid ontvangen en gevoeld kunnen worden, kan het in veelvoud teruggegeven worden. Je kunt in je leven geen mooiere bijdrage aan het grotere geheel schenken dan dit. Het is je unieke, onvervangbare plek innemen in het grotere geheel, het is thuiskomen.

Natuurlijk heeft iedereen weleens last van het Ego en armoedebewustzijn, want iedereen heeft vroegere trauma’s gehad of doorgegeven gekregen (vorige levens, van ouders, vanuit het familiesysteem). En voor bewustwordingsprocessen zijn deze trauma’s ook onontbeerlijk.
Door deze affirmatie kun je je eerder bewust worden van het Ego en armoedebewustzijn en het geeft ook een aanmerkelijke versterking van de lichamelijke en emotionele verwerkingscapaciteit zodat oude lichamelijke en/of emotionele stagnaties alsnog gaan stromen, verwerkt worden en helen. Dit kan soms gepaard gaan met tijdelijke helingsreacties (emoties die loskomen of lichamelijke uitscheidingsreacties).

Deze affirmatie kan los of in combinatie gebruikt worden. Je kunt de liefde en dankbaarheidsaffirmatie laten volgen door een specifieke affirmatie die betrekking heeft op een voor jou op dat moment stagnerend probleem. Bijvoorbeeld in geval van een tarwe allergie “Ontvang en vermenigvuldig liefde en dankbaarheid en heel/genees mijn gevoeligheid voor tarwe en alles wat daarmee samenhangt”.
Een allergie is meestal de lichamelijke uitdrukking van een stagnerend emotioneel conflict (vanuit een oud trauma) wat echter totaal onbewust is (gemaakt). Ook het onderliggende emotionele conflict zal kunnen gaan stromen en helen.

Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, ed.) ontstaan geregeld door niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich vast te zetten, zodat we er niet omheen kunnen. Er ontstaan naast psychische klachten ook lichamelijke klachten, die we dan vervolgens ziekte noemen. In de meeste gevallen is dit slechts onverwerkte energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Met andere woorden als wij ons lichaam lange tijd niet de liefdevolle zorg geven die het verdiend, en die van levensbelang is, dan uit ons lichaam zich dat op een andere manier. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spanningssituatie die schreeuwt om een uitlaatklep om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, en dergelijke – dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze spanning. Hierdoor kunnen er diverse ziektepatronen ontstaan.

Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis:
Aambeien – Heb je angst om los te laten? Zijn er onderdrukte emoties die aanzwellen. Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden.
Abces – Opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te drukken om uit te breken.
Achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer? (ik ben maar…, ik kom niet vooruit)
Ademhaling – Het leven opnemen. Evenwicht tussen je eigen ademruimte (vrijheid) innemen en ademruimte geven aan anderen.
Inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen
Uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven
Moeizaam ademen – Psychische spanningen, benauwdheid en angst
Aderverkalking – Geblokkeerde Liefde voor jezelf. Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien? Ontzag en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten.
Aften – Verwijt of boze kritiek dat niet geuit maar ingehouden wordt.
Allergie – Weerstand tegen binnenkomende prikkels. Afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt.
Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst: bang om oud te worden of te sterven? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het kind willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.
Amandelontsteking – Innerlijke angst voor iets dat je te slikken krijgt. Boosheid en opstand, je voelt je bijna verstikt of bedreigd.
Angina-pectoris – Je leeft onder te hoge spanning. Je geeft jezelf te weinig ademruimte. Gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf.
Anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht? Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen. Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik? (Misschien gevolg van incest of seksueel misbruik?)
Arm – Zelfbewust handelen, kordate aanpak. Evenwicht tussen uitreiken en ontvangen.
Arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen. Kun je het niet meer omvatten? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen omvatten om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen?
Artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf? Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te versoepelen, om (zelf)kritiek los te laten?
Astma – Knijp je jezelf dicht? Voel je je verstikt, verpletterd (gedomineerd of over beschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt? Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent? Neem je te weinig ademruimte voor jezelf? Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven (Inhalig)?
Baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk? Voel je je miskend, Ongewaardeerd? Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering. Je laat je leven, maar je durft niet uitbreken. Innerlijke schreeuw naar vrijheid.
Bedplassen – Onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep. Overdag voel je je ingekapseld, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, ‘s nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelens losgelaten (bedplassen).
Beenbreuk – Willen maar niet durven breken met bepaalde toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (Verzet tegen autoriteiten) Voel je je in je vooruitgang beperkt en wil je liefst uitbreken?
Bindvliesontsteking – Een agressief wegduwen van irriterende toestanden. Bang dat je een nieuwe situatie niet aankan. Je wordt kwaad als het onder je ogen geplaatst wordt.
Blaasontsteking – Angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.
Blauwe plekken/ builen – Naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid. Je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt. Voel je je kwetsbaar?
Blindedarmontsteking – Je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft te vertrouwen. Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen.
Bloed – Stromende Levenskracht (Liefde).
– Bloedarmoede – Innerlijke zwakheid en onvermogen. Geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven.
– Bloedverlies – Verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg.
Hoge bloeddruk – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf? Inhouden.
Lage bloeddruk – Teveel controle uitoefenen. Teveel verantwoordelijk willen zijn. Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zo bang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken?
Bloedklonter – Levensstroom (vreugde) is geblokkeerd.
Bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten? Schreeuw je naar aandacht en affectie?
Slechte bloed circulatie – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt? Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen?
Boulimia, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen. Voel je je schuldig voor wie je bent?
Borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven? Klamp je je (emotioneel) vast aan je omgeving (partner, werk, regels)? Angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid?
Botbreuken – Willen maar niet durven uitbreken in een verstikkende situatie, verzet en kwaadheid (ik kan zo niet verder).
Botontkalking – Zelfveroordeling. Geen duidelijk doel of richting meer zien.
Osteoporose – Gebrek aan levenslust en karakter.
Braken – Afkeer. Braak je van iets of iemand? Wat ben je kotsbeu? Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie?
Brandwonden – Welke brandende, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd? Destructieve energie (kwaadheid, pijn,) wordt vastgehouden en verteert je wezen. Heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt. Ingehouden agressie.
Bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht. Durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten? Hoest je het uit als een drang om weer vrij te kunnen ademen?
Coma – Ontsnapping uit het leven. Machteloos om te veranderen, om problemen te confronteren. Doodsdrang (Ik kan niet meer).
Constipatie – Angst om verleden los te laten. Emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden. Alles willen beheersen of controleren (in de greep houden).
Darmproblemen – Problemen met het je ontlasten van negatieve indrukken.
Darmkanker – Je machteloos of bedreigd voelen. Diepe angst om alle controle te verliezen. Het gevoel hebben overgeleverd te zijn.
Diabetes, suikerziekte – Schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving. Ben je wantrouwig?
Diarree – Je wil je vluchtig ontlasten van iets. Uit angst zou je weglopen. Ren je weg voor belastende situaties?
Duizeligheid – Verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar. De realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht.
Eczeem – Zelfveroordeling en –miskenning. Je voelt je belemmert en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil. Roep om bevrijding van een gezag boven jezelf.
Eelt – Te hard voor jezelf. Verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan.
Eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van autoriteiten? Is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt? (Seksueel misbruik). Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen?
Elleboog-problemen – Je voelt je geblokkeerd in je handelingen. Voel je je door anderen opzij gezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen?
Enkel, verstuikt of verzwikt– Je staat niet stevig op eigen benen. Je voelt je onderdrukt in een richting die niet bij je past. Bang om eigen richting te kiezen.
Epilepsie – Sterk onderdrukte kwaadheid en angsten. Je durft je niet te laten gaan. Verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep. Door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af. Wil je alles in je greep houden?
Frigiditeit – Schuld- en schaamtegevoelens omtrent seks. Vind je seks slecht, vies of iets dierlijks? Óf ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders?
Galstenen – Versteende kwaadheid, wrok of frustratie.
Geeuwen (overdreven) – Verveling. Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen pijnlijke indrukken?
Geheugenverlies (amnesie) – Je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden. Heb je onderdrukte schuld- en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd? Er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen. Verdoving in het hier en nu.
Gezicht – Hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren.
Gezwollen – Opgeblazen beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit). Angst om je gezicht te verliezen?
Geschonden – Negatieve karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt.
Gordelroos (zona) – Hevige irritatie ten opzichte van iets of iemand. Onbestemde angsten. Diep wantrouwen aan jezelf.
Griep (influenza) – Je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust. Je wil je terugtrekken uit de beknelling van je maatschappelijk leven. Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet?
Gulzigheid – Je wil teveel ineens opnemen. Je bent bang dat iets je ontgaat.
Hand – Iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander.
Rechterhand – Daadkrachtig handelen, je eigen leven vastpakken en leiden (assertieve vuist).
Linkerhand – Op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid (open hand).
Regelmatig koude – Weigering om in liefde uit te reiken naar anderen.
Zwetende handen – Overmatig emotioneel: angst of opwinding.
Gewonde hand – Onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken.
Haren (gezonde) – Geworteld zijn in jezelf. Rijke, volle, soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën. Evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie).
Haaruitval – Teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie. Niet geworteld in jezelf.
Loshangende haren – Zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren. Zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties.
Recht gekamde haren – Rechtlijnig denken, zich voegen naar normen of voorschriften. Gehoorzaamheid aan uiterlijk gezag.
Haar met klitten – Innerlijke conflicten en disharmonie. Geestelijke verwarring.
Punk-haren – Revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag, zonder te bouwen op eigen innerlijk gezag.
Hart – Centrum van Liefde en Vreugde. Geestelijk evenwicht tussen denken en voelen.
Hartproblemen – Je leeft niet van harte. Vreugde wordt opgeofferd aan het voldoen aan buitenwereld. Je voelt te weinig liefde voor jezelf. Durf je te uiten wat op je hart ligt?
Heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen? Angst om anderen met je woorden te kwetsen?
Herpes – Onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning. Via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een blijf-uit-mijn-buurt-signaal. Loop je weg van jezelf, angst om je over te geven aan een partner? Zie je seks als vies of slecht? Vind je je lichaam vies?
Hernia – Voel je je belast? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen? Ben je te hard voor jezelf? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen? Is er een dwingend verlangen om zo geslaagd mogelijk over te komen.
Hersenen – Voor velen het centrum van weten, het echte weten komt echter uit je hart en je buik.
Hersenbloeding – Je wilt alles doen, regelen of organiseren voor anderen. Je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen. Leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan? Koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld.
Linker hersenhelft – Bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe: intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch.
Rechter hersenhelft – Bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect: creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.
Hersenschudding – Hoofd vol met moeten, je verplettert voelen door ander(en). Waarover breek je je het hoofd.
Hersenvliesontsteking – Je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken.
(Meningitis) – Angst voor het gezag boven je hoofd. Je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties. Machteloosheid en kwaadheid.
Hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg? Voel je je door je omgeving tegengehouden?
Hoest – Innerlijke weerstand ophoesten. Uitlaatklep voor onderdrukte boosheid.
Hoofdpijn, (regelmatig) – Veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel. Malen over problemen.
Hooikoorts – Weerstand tegen het openbloeien (lente) van jezelf. Je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut. Leven in een star patroon.
Huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar. Heb je een afkeer van jezelf? Gevoelens van onvermogen en tekortschieten. Problemen met je identiteit.
Huidkanker – Verpletterende, emotionele ballast/zie ik er goed uit, voldoe ik? Laat je je leven door anderen. Angst voor kritiek.
Huidontsteking (dermatitis) – Onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt. Zit er iemand op je huid?
Hyperventilatie – Angst, weerstand om te veranderen. Wantrouw je het leven?
Jeuk (hevige) – Energieën staan te popelen om door te breken. Je wilt als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf. Je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur. Waar krijg je de kriebels van?
Kaakproblemen – Ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen.
Kaalheid – Te controlerend of beknellend leven. Onderdrukte spontaniteit.
Kanker – Je verteert voelen door wrok, rancune of diep leed. Onverwerkte trauma’s. Zelfontkenning. Hebt je jezelf verloren in een bedreigende maatschappij? In hoeverre ben je geworteld in jezelf? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd?
Keelpijn – Niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf.
Knie-problemen – Koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid. Hard en onverzettelijk. Niet willen toegeven.
Koorts – Koortsachtig denken. Angstig gepieker. Boosheid. Tegelijk een zuivering van de emotionele gifstoffen.
Krampen – Krampachtig vastklampen aan gedachten. Geblokkeerd zijn.
Kreupel – Emotionele kreupelheid, je voelt je geestelijk mismaakt. Gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect.
Laryngitis – Weggestopte, onuitgesproken boosheid. Moet je dikwijls je mond houden? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt? Je durft niet uiten wat je voelt.
Leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter gezag? Laat je je leven? Je isoleert je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen. Diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Lever-problemen – Opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je giftig op je omgeving?
Liesbreuk – Ingehouden woede en gevoel van gevangenschap. Naar buiten toe kom je wellicht rustig of beheerst over, maar innerlijk ben je aan het steigeren.
Likdoorn, eksteroog – Harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen, emotioneel kun je het niet verwerken (pijn).
Longontsteking – Ben je levensmoe? Wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken. Grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken. Ben je niet te hard en te streng voor jezelf?
Lymfeklierzwellingen – Geen grip op je leven. Onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding; je bent niet geaard.
Lyme, ziekte van – Geeft aan dat je op zoek bent naar zelfrealisatie. Deze diepe innerlijke drang zorgt voor problemen. Soms verdwaal je in je hoofd, in een maalstroom van gedachten en als gevolg daarvan grijp je naar de oplossing buiten jezelf in plaats van dit streven naar zelfrealisatie binnenin jou te vinden. De ziekte van Lyme wil je erop wijzen dat je uit de rondedans van gedachten moet komen en moet leven met en in heel je wezen. Je moet leren aanwezig te zijn in je lichaam.
Maagproblemen – Emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken. Je kan iets niet verteren/iets ligt je op de maag/angst voor het nieuwe. Je kropt een hoop spanning en emoties op.
Mank lopen – Onvermogen om door te gaan. Ik kom niet vooruit in het leven.
M.E. – Verlies van levenslust. Je ziet geen helder doel in je leven. Je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend. Bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? Ben je ooit liefde kwijtgeraakt?
Migraine – Altijd bezig te voldoen. Gepieker over doe ik alles wel goed? Word je boos omdat je planning niet klopt? Moet je aan zoveel eisen voldoen? Verlang je naar gemoedsrust?
Multiple Sclerose – Harde en angstige zelfontkenning. Breek je jezelf af? Ben je verhard en koppig? (niemand zal me nog raken). Wil je wraak nemen op iemand die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft?
Nagels, harde – Gevoelloosheid
Scherpe nagels – Kwaad, bitsig, stekelig
Vuile nagels – Geestelijke onzuiverheden
Afgebeten nagels – Nerveuze energie
Naturisme (naaktlopen) – Verlangen naar bevrijding van sociale normen. Verlangen zichzelf te zijn, zich open stellen en bloot geven (Dit ben ik).
Nek-problemen – Koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden. Niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven. Te trots om nieuwe ideeën toe te laten.
Neus – (positief): Intuïtieve, innerlijke leiding (je neus volgen).
Neus – (negatief): Bemoeizucht, nieuwsgierigheid (ergens je neus insteken).
Nierproblemen – Haat-relatie met jezelf. Vijand van jezelf. Ik ben niet goed genoeg. Kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner.
Ogen – Zicht(venster) op je leven, alles kunnen zien.
– Ogen, bijziendheid – Bang om vooruit (toekomstgericht) te kijken. Gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje). Kortzichtigheid. Je wil liever niet gezien worden (introvert type).
– Ogen, verziendheid – Je vlucht weg van jezelf. Je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan. Dwangmatig vooruitzien, vooruitplannen. Niet durven stilstaan in het hier-nu. Is het heden niet veilig genoeg?
Wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden, niet aanschouwen.
Blindheid – De ogen sluiten voor de wereld. Jezelf en anderen niet meer onder ogen durven komen uit wantrouwen.
Linkeroog-problemen – Weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie. Kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden.
Rechteroog-problemen – Weigering daadkrachtig of assertief te handelen.
Staar – Angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging. Je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt. Je houdt vast aan pijnlijke herinneringen.
Ontwrichting – Je voelt je bewegingsloos, richtingloos. Je weet niet meer waarheen.
Oren – Luisteren, het willen horen.
Oren, doofheid of hardhorend – Opsluiting in jezelf: ik hoef het niet meer te horen geïsoleerd en alleen. Je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten. Je houdt je doof voor iets of iemand: Laat me met rust, val me niet lastig!
Oorontsteking – Maakt iets wat je hoort, je overstuur? Drukt er iets op je hoofd: kritiek, verwijten? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor bijtende invloeden van buitenaf.
Parkinson, ziekte van – Alles willen controleren en beheersen. Innerlijk voel je je gespannen en onbeweeglijk.
Peesontsteking – Starheid, onbuigzaamheid. Koppigheid, omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen. Je bent te aangespannen, je forceert jezelf.
Pols – Soepel, daadkrachtig uitreiken. Verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf.
Prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer? Je voelt je gefrustreerd en onvermogend. Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet. Voel je je nutteloos?
Reumatiek – Je denkt veel te moeten doen om goed te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd. Gebrek aan liefde voor jezelf.
Roos (haarschilfertjes) – Opeenhoping van mentale energie. Vasthouden aan ingesleten denkpatronen. De jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren.
Rug, wervelkolom – Vermogen sterk en vastbesloten te zijn (stevige ruggengraat).
Rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd? Heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde. Welke last draag je? Zit er iemand op je nek? Wil je iemand de rug toekeren?
Rugpijn, middenrug – Je houdt de last van het verleden vast. Kwaadheid, je bedreigt voelen, weggeduwd. Laat me toch met rust.
Rugpijn, onderrug – Existentiële angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf. Materiële zorgen (geld, werksituatie). Waar loop je onder gebukt?
Schedelbreuk – Opgepotte kwaadheid en frustraties. Met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omver duwen wat je in weg staat.
Schildklier-problemen – Onmachtig zelf te leven. Je voelt je slaaf van het gezag. Wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe?
Schouders, afhangend – Hulpeloze, hopeloze houding/angst belast je en drukt je omlaag. Waar haal je je schouders voor op? Waardoor laat je je hangen?
Seniliteit (kindsheid) – Schijn-veiligheid van het verzorgde en onverantwoordelijke kind zoeken. Op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf.
Sinusitis – Agressief, kwaad op je naasten. Ik zit vast, je laat je ketenen aan strakke normen en structuren.
Skelet – Het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankelbaarheid in je leven.
Skelet-problemen – Broze, onveilige structuur. Je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op uitwendig gezag, waartegen je revolteert. Je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd.
Slaag krijgen – Reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie. Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden?
Slapeloosheid – Angsten en zorgen blijven kauwen. Niet durven vertrouwen of loslaten. Veel gepieker en gepeins.
Slikproblemen – Angst. Wat kan je niet slikken? Door wat voel je je bedreigd?
Slokdarmafsluiting – Je voelt je onmachtig onder maatschappelijk gezag (normen, structuren, instelling) / je ziet geen klare uitweg / emoties vast.
Snijwonden – Schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt. Je bestraft jezelf.
Spataderen – Emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de tang van je omgeving.
Spierpijn – Je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden. Je hunkert naar warmte en liefde.
Stotteren – Onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen. Angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden. Heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad?
Tanden – Ergens in doorbijten, daadkracht, kunnen beslissen.
Tand-aandoeningen – Onvermogen je eigen leven te leiden. Te afhankelijk. Niet geworteld in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand. Je laat je tanden te weinig zien.
Teen-breuk – Verkeerde levensrichting. Je voelt je in de greep van iets. Weiger je om jezelf te laten doorbreken?
Tenen, over elkaar gegroeid – Grote onzekerheid over je levensrichting. Verwarring over wat je met je leven wil.
Tetanus/ klem – Onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen. Twijfels, kwade gedachten. Je voelt je beklemd.
Op je tong bijten – Ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen?
Trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht (bloed) willen vasthouden of oppotten. Je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen. Bang om te weinig bemind te worden. Zelfonderdrukking en opgekropte emoties.
Tuberculose, TBC – Grote gevoelsarmoede. Je toont nauwelijks emoties meer. Slik je alles in?
Verkoudheid – Verkilling, emotioneel kwetsbaar, zonder weerstand. Opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de snotvalling.
Verlamming – Je onbeweeglijk voelen, geen kant meer uit kunnen, je voelt je lam gelegd, hulpeloos.
Verslikken – Teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je zouden kunnen overweldigen.
Verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen.
Verzakking – Moedeloosheid, gedeprimeerd zijn. Je laat je gaan, je zakt in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt. Overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen.
Voedselvergiftiging – Je voelt je gevangen in een wereld van normen en ideaalbeelden, in de greep van de kudde. Je verliest je in de massa.
Voet – Met 2 voeten op de grond staan. Je gedragen voelen door de Liefde in jezelf. Innerlijke stabiliteit en standvastigheid. Een standpunt innemen.
Voetproblemen – Leef je volgens de standpunten van anderen? Je voelt je bedrukt, te zwaar belast, innerlijk labiel.
Zweetvoeten – Onzeker, onveilig gevoel. Jezelf willen bewijzen om erbij te horen. Je voeten zweten doodsangsten uit.
Wratten – Samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping. Vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg? Waar schaam je je voor/over?
Zwaarlijvigheid – Onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op. Ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen? Voel je van binnen een leegte die snakt naar vervulling?
Zweren – Irritaties, kwaadheid en ergernis. Opgekropte energieën vragen om een doorbraak.

Als uitgangspunt is het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau. Alles staat met elkaar in verbinding.
Tijdens mijn behandelingen voel ik wat je lichaam wil zeggen. Ik luister niet alleen met mijn oren, maar ook met mijn gevoel, intuïtie en waar nodig handen. Daarbij ben jij de grootste leidraad. Samen zoeken we naar de juiste manier om een gewenste toestand te creëren.

Aangezien ik deze site voor mijn werk en privé nu al meerdere malen heb bezocht. Wil ik graag deze informatie delen. Wil je liever het word-document ontvangen. Neem dan contact op met Nexus Amor. Hier vind je de originele bron voor ziektepatronen en de onderliggende emoties daarvan. Daarnaast kun je ook veel extra informatie halen uit het boek ‘De sleutel tot zelf-bevrijding’ van Christiane Beerlandt, ISBN: 9789075849325.

Cuddle Up day: 3 redenen om te knuffelen

Cuddle Up Day valt op 6 januari om een ​​zeer belangrijke reden. Sinds januari enkele van de koudste temperaturen van het jaar heeft, is het een geweldig excuus om op te warmen door te knuffelen met de naasten! En als je een open haard hebt en knusse dekens, is het nog beter.
Veel mensen denken dat ze in een romantische relatie moeten zijn om een ​​knuffelpartner te hebben. Dit is echter niet het geval. Loyale vrienden en zelfs harige huisdieren, zijn uitstekende knuffelmaatjes.
Of plan een massage. Massages bieden vergelijkbare voordelen als knuffelen, zoals stressvermindering en positieve gevoelens van welzijn.

1. Het is belangrijk voor koppels
Na meer dan 40 jaar relaties te hebben onderzocht, ontdekte John Gottman dat knuffelen de zevende is op zijn lijst met ‘Top 13 Things Couples Need for a Great Sex Life’.
Knuffelen met iemand verbetert je band met die persoon. Zelfs als je niet mondeling communiceert, helpt dit soort contact gevoelens van vertrouwen, comfort, veiligheid en geruststelling tussen knuffelpartners. Deze gevoelens kunnen ook lang blijven nadat de knuffelsessie voorbij is.
Knuffelen is binnen elke relatie goed voor jullie onderlinge band, en in het geval van koppels kan het jullie seksleven ten goede komen. Ook de band tussen moeder en baby versterkt door veel lichamelijk contact. Oxytocine zorgt ervoor dat de moeder zich ontspant, zodat de borstvoeding makkelijk verloopt. Ook slaapt ze er makkelijker door, wat niet altijd makkelijk is met een pasgeborene in huis.

2. Het kan leiden tot fysieke genezing
Onderzoek heeft aangetoond dat oxytocine (het knuffelhormoon) kan helpen bij het regenereren van spierweefsel bij muizen (en onderzoekers suggereren dat dit ook geldt voor mensen).
Het is goed voor je gezondheid. Knuffelen is niet alleen troost voor het lichaam; het is ook buitengewoon nuttig voor de geest. Knuffelen geeft dopamine vrij – een stof in de hersenen die de focus en het geheugen helpt verbeteren.
Knuffelen verlaagt de bloeddruk, waardoor stress vermindert en je de kans op een hartaandoening ziet dalen. Ook het immuunsysteem krijgt een boost door het verlaagde stressniveau, wat onze kans op ziek worden verkleint.

3. Je voelt je goed
Knuffelen is effectief voor het verwarmen van je lichaam (en je hart) dankzij de oxytocine die het vrijgeeft. Dit “feel good” hormoon biedt enorme voordelen voor de gezondheid, zoals het verminderen van pijntjes en kwalen. Oxytocine vermindert ook de hartziekte, verlaagt de bloeddruk en vermindert zelfs stress en angst. Dus, het maakt niet uit wanneer je knuffelt, je zult zeker profiteren van deze stemming bevorderende bijwerkingen.
Door te knuffelen komt oxycotine vrij en zorgt ervoor dat je een blij en tevreden gevoel krijgt. Ook kan er endorfine worden aangemaakt, dezelfde stof die vrijkomt als je chocolade eet. Dat zegt genoeg.

Slapen is gezond: 11 verrassende gezondheidsvoordelen van slapen

Slaap zorgt ervoor dat je je beter voelt, maar het belang ervan gaat veel verder dan alleen maar het verbeteren van je humeur of het verbannen van kringen onder de ogen. Adequate slaap is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl en kan jouw hart, gewicht, geest en meer ten goede komen.

1. Verbetert het geheugen
Je geest is verrassend druk terwijl je slaapt. Tijdens de slaap kun je geheugens versterken of vaardigheden oefenen die je hebt geleerd terwijl je wakker was (het is een proces dat we consolidatie noemen).
Als je iets probeert te leren, of het nu fysiek of mentaal is, leer je het tot op zekere hoogte met oefenen. Maar er gebeurt iets terwijl je slaapt waardoor je het beter leert.
Met andere woorden, als je iets nieuws wilt leren, of het nu Spaans is of een nieuwe tennisswing, je zult beter presteren na het slapen.

2. Je leeft langer?
Te veel of te weinig slaap wordt geassocieerd met een kortere levensduur, hoewel het niet duidelijk is of het een oorzaak of gevolg is (ziektes kunnen ook van invloed zijn op een slaappatroon).
In een onderzoek onder vrouwen in de leeftijd van 50 tot 79 jaar vonden er meer sterfgevallen plaats bij vrouwen die minder dan vijf uur of meer dan zes en een half uur slaap per nacht kregen.
Slaap heeft ook invloed op de kwaliteit van leven. Veel dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, worden beïnvloed door slaap. Als je beter slaapt, kun je zeker beter leven.

3. Ontsteking
Ontsteking is gekoppeld aan hartziekten, beroertes, diabetes, artritis en vroegtijdige veroudering. Onderzoek wijst uit dat mensen die minder slapen, zes of minder uren per nacht, hogere niveaus van inflammatoire eiwitten in het bloed hebben dan mensen die meer slaap krijgen.
Een onderzoek uit 2010 wees uit dat C-reactief eiwit, dat geassocieerd is met een hartaanval risico, hoger was bij mensen die zes of minder uur slaap per nacht kregen. Mensen die slaapapneu of slapeloosheid hebben, kunnen een verbetering van de bloeddruk en ontsteking krijgen met de behandeling van de slaapstoornissen.

4. Spoort creativiteit aan
Krijg een goede nachtrust voordat je de ezel en de verfborstels of de pen en het papier tevoorschijn haalt.
Naast het consolideren van herinneringen, of het sterker maken, lijken je hersenen te reorganiseren en te herstructureren, wat ook kan resulteren in meer creativiteit. Onderzoekers vonden dat mensen de emotionele componenten van een herinnering tijdens de slaap lijken te versterken, wat het creatieve proces kan stimuleren.

5. Wees een winnaar
Als je een atleet bent, kan er een eenvoudige manier zijn om je prestaties te verbeteren: slaap. Een studie wees uit dat voetballers die gedurende zeven tot acht weken ten minste tien uur per nacht probeerden te slapen, hun gemiddelde sprinttijd verbeterden en waren overdag minder vermoeid en hadden meer uithoudingsvermogen.

6. Verbeter je cijfers
Kinderen tussen de 10 en 16 jaar met slaapstoornissen in de ademhaling, waaronder snurken, slaapapneu en andere vormen van onderbroken ademhaling tijdens de slaap, hebben meer kans op problemen met aandacht en leren.
Als je een deadline probeert te halen, ben je bereid om slaap op te offeren, maar het is een ernstig en terugkerend slaapgebrek die duidelijk het leren schaadt.

7. De aandacht verscherpen
Gebrek aan slaap kan leiden tot AD(H)D-achtige symptomen bij kinderen.
Kinderen reageren niet op dezelfde manier op slaapgebrek als volwassenen. Terwijl volwassenen slaperig worden, hebben kinderen de neiging hyperactief te worden.
Een onderzoek wees uit dat kinderen van zeven en acht jaar die minder dan ongeveer acht uur slaap per nacht kregen, vaker hyperactief, onoplettend en impulsief zouden zijn.
Bij onderzoeken diagnosticeren en meten ze slaap door elektrische veranderingen in de hersenen. Dus niet verrassend: hoe we slapen beïnvloedt de hersenen.

8. Heb een gezond gewicht
Als je erover nadenkt om op dieet te gaan, wil je misschien ook eerder naar bed gaan. Onderzoekers ontdekten dat mensen die goed uitgerust waren meer dan 56% vet van hun gewichtsverlies verloren hadden dan degenen die slaapgebrek hadden en daardoor meer spiermassa verloren (ze verliezen vergelijkbare hoeveelheden totaalgewicht, ongeacht de slaap). Afvallers voelen ook meer honger als ze minder slaap krijgen.
Slaap en metabolisme worden gecontroleerd door dezelfde delen van de hersenen. Als je slaperig bent, gaan bepaalde hormonen omhoog in je bloed, en diezelfde hormonen stimuleren de eetlust.

9. Minder stress
Als het gaat om onze gezondheid, zijn stress en slaap bijna één en dezelfde en kunnen beide de cardiovasculaire gezondheid beïnvloeden.
Slaap kan stressniveaus absoluut verminderen en daarmee kunnen mensen hun bloeddruk beter onder controle houden. Het is ook mogelijk, dat slaap effect heeft op het cholesterol niveau, die een belangrijke rol speelt bij hart- en vaatziekten.

10. Voorkom ongelukken
Vermoeidheid kan een aantal dodelijke auto ongelukken verklaren, vanwege de prestaties van de bestuurder, zelfs meer dan alcohol!
Slaperigheid wordt door de meeste mensen als een probleem onderschat, maar de kosten voor de samenleving zijn enorm. Slapeloosheid beïnvloedt reactietijd en besluitvorming. Onvoldoende slaap voor slechts één nacht kan net zo schadelijk zijn voor je rijvaardigheid als het hebben van een alcoholische drank.

11. Blijf uit de buurt van depressie
Goed slapen betekent meer voor ons algehele welzijn dan alleen prikkelbaarheid vermijden. Een gebrek aan slaap kan bijdragen aan depressie. Een goede nachtrust kan een humeurig persoon echt helpen om zijn angst te verminderen, je krijgt meer emotionele stabiliteit met een goede nachtrust. Als je denkt dat de lange uren die je tijdens de week maakt de oorzaak zijn van jouw angst of ongeduld, denk dan niet dat slaap noodzakelijkerwijs in het weekend kan worden ingehaald. Als je in het weekend meer slaapt, slaap je gewoon niet genoeg in de week.
Het gaat allemaal om het vinden van een balans!

Scheiden of blijven? Wint het hoofd of het hart?

Je zit misschien wel met een enorm dilemma. Een gevecht tussen hoofd en hart.

Soms lijkt er nog maar één optie te zijn: opbreken dat huwelijk. Ooit, toen de verliefdheid zinderde, was het onvoorstelbaar dat hij/zij op een gegeven moment een vreemde zou zijn. Of dat de relatie zou verworden tot een passieloze broer-/zusverhouding, of dat je je eenzaam en niet gezien zou voelen. Dat jullie onverschillig langs elkaar heen zouden leven of elkaar juist de tent uit vechten en de verwijten (Jij luistert ook nooit!) en frustraties voortdurend in de lucht hangen. Dan rijst de vraag: wáárom zou je bij elkaar blijven?

In veel andere gevallen is het maar de vraag of uit elkaar gaan de oplossing is.
De meeste relatieproblemen zijn op te lossen én scheiden maakt op termijn lang niet altijd gelukkiger, blijkt uit steeds meer onderzoeken. Zijn we eenmaal ontevreden, dan zijn we geneigd alleen nog te kijken naar de teleurstellingen en raken de leuke en mooie kanten van de partner en relatie ondergesneeuwd.
Hoe zie je elkaars mooie kanten weer? Waarom ben je op elkaar gevallen?

De patronen die een relatie om zeep helpen, verdwijnen niet met een scheiding. Mensen kiezen geregeld voor een scheiding omdat ze weglopen voor de pijn, het ongemak, de moeilijke dingen. Er wordt veel níet gezegd in relaties. Maar als je niet onderzoekt wat er wérkelijk speelt, komt dat later gewoon weer terug. In een volgende relatie, of bijvoorbeeld in de relatie met je kinderen.

Hoe zet je dan die knop om?
Spreek je behoeften uit, van zeggen wat je graag wilt in plaats van te vertellen wat er allemaal mis is.
Los samen je problemen op: het kan écht!

Kijk ook eens dit filmpje, je zult verrast zijn. En je leert elkaar nog beter begrijpen ook.

Wil je nog meer ontdekken in je partner? Stel deze 50 vragen. Of schrijf ze allemaal op losse briefjes, stop ze in een doosje en trek iedere week een nieuwe vraag die je allebei kunt beantwoorden. Zo leer je elkaar net wat beter kennen. Wie weet word je weer een beetje verliefd….

 1. Met wie zou je wel eens willen dineren? Je hebt keuze uit iedereen op deze wereld.
 2. Zou je beroemd willen zijn? En waardoor dan?
 3. Oefen je wel eens een telefoontje voordat je gaat telefoneren? Waarom?
 4. Wat betekent een ‘perfecte dag’ voor jou?
 5. Wanneer zong je voor het laatst toen je alleen was? En wanneer voor het laatst waar iemand bij was?
 6. Als je 90 jaar zou worden en je had de keuze om de laatste 60 jaar de geest óf het lichaam van een 30-jarige te hebben, wat zou je dan kiezen?
 7. Heb je een geheim idee over hoe je zal sterven?
 8. Noem drie dingen die jij en je partner overeen lijken te hebben.
 9. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?
 10. Als je iets kon veranderen aan je eigen opvoeding, wat zou het zijn?
 11. Vertel je partner in 4 minuten zo gedetailleerd mogelijk je levensverhaal.
 12. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid, wat zou het zijn?
 13. Als een kristallen bol je de waarheid over je jezelf, je leven, de toekomst of iets anders zou kunnen geven, wat zou je willen weten?
 14. Is er iets waar je al heel lang van droomt om te doen of te beleven? En waarom heb je het nog niet gedaan?
 15. Wat is het grootste wat je bereikt hebt in je leven?
 16. Wat vind je het belangrijkst in een vriendschap?
 17. Wat is je dierbaarste herinnering?
 18. Wat is je ergste herinnering?
 19. Als je wist dat je over een jaar zou overlijden, zou je dan iets veranderen aan je huidige leven? Waarom?
 20. Wat betekent vriendschap voor jou?
 21. Welke rollen spelen liefde en genegenheid in je leven?
 22. Noem 5 positieve eigenschappen van je partner.
 23. Hoe close en warm is je familie? Denk je dat jouw jeugd fijner was dan die van de meeste andere mensen?
 24. Hoe denk je over de relatie die je hebt/had met je moeder?
 25. Bedenk elk 3 ware ‘we’-statements. Dus in de vorm van: “We zitten in deze kamer en we voelen…”
 26. Maak deze zin af: “Ik wou dat ik iemand had waarmee ik … kon delen.”
 27. Als je goed bevriend raakt met je partner, deel dan iets wat belangrijk is om over jou te weten.
 28. Vertel je partner wat je leuk vindt aan hem of haar. Wees heel eerlijk, zeg iets wat je misschien niet tegen iedereen zou zeggen die je net kent.
 29. Deel het meest beschamende moment in je leven.
 30. Wanneer was de laatste keer dat je in het bijzijn van een ander huilde? En de laatste keer toen je alleen was?
 31. Vertel je partner iets wat je nu al leuk aan hem/haar vindt.
 32. Wat is te serieus om grappen over te maken?
 33. Als je vanavond zou sterven en met niemand meer zou kunnen praten, waarvan zou je het meest spijt hebben dat je het niemand verteld hebt? Waarom heb je het nog niet verteld?
 34. Je huis, met alles wat je bezit, staat in brand. Nadat je je geliefden en huisdieren gered hebt, heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom?
 35. Van al je familieleden, wiens dood zou je het ergst vinden? Waarom?
 36. Deel een persoonlijk probleem en vraag je partners advies over hoe hij of zij ermee om zou gaan. Vraag ook hoe je partner zich voelt bij het probleem wat je gekozen hebt.
 37. Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn?
 38. Hoe uit jij het liefst jouw liefde aan mij?
 39. Hoe zou je willen dat ik mijn liefde aan jou zou uiten?
 40. Waar ben je het meest dankbaar voor in onze relatie?
 41. Op welke manier zou jouw leven leuker worden?
 42. Wat is je grootste droom?
 43. Wat is volgens jou het grootste obstakel voor deze droom?
 44. Hoe kan ik je ondersteunen deze droom te realiseren?
 45. Op welk gebied wil jij je samen met mij ontwikkelen?
 46. Wat denk je dat ik jouw leukste eigenschap vind?
 47. Wat vind je het leukst aan mij?
 48. Waarom wil jij bij mij zijn?
 49. Waarom denk je dat ik bij jou wil zijn?
 50. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

Hoe kun je in 6 stappen een depressie overwinnen?

Het kan iedereen overkomen. Je voelt je niet gelukkig, maar je weet niet precies wat er aan de hand is. Het kan een combinatie van factoren zijn, te veel stress, te weinig slaap of simpelweg een gevoel van verveling.
Wanneer je wordt overspoeld met zo’n naar gevoel weet je niet direct wat je ermee aan moet. Wanneer je een duidelijke aanwijsbare oorzaak hebt, dan kun je er eenvoudig iets aan doen. Als je echter niet precies weet waardoor je in een depressie zit is dat lastiger.

Gelukkig zijn er zes dingen die je kunt doen om je depressie te verminderen en jezelf weer beter te voelen.

1. Omega 3
Omdat het brein een gestage toevoer van omega-3 vetzuren nodig heeft om goed te kunnen functioneren, hebben mensen die niet genoeg van deze vetten eten een verhoogd risico op vele vormen van geestesziekten, waaronder depressie. Overal ter wereld hebben landen met het hoogste niveau van omega-3-consumptie meestal de laagste percentages van depressie.

2. Betrokken activiteit
De grootste risicofactor voor herkauwen, is gewoon tijd alleen doorbrengen, iets wat mensen nu vaak doen. Wanneer je met iemand anders omgaat, heeft je geest geen kans om stil te staan ​​bij repetitieve negatieve gedachten. Maar echt, elke vorm van betrokken activiteit kan werken om het piekeren te onderbreken. Het kan zelfs iets eenvoudigs zijn.

3. Lichaamsbeweging
Onderzoekers hebben aangetoond dat zelfs een lage ‘dosis’ beweging – dertig minuten stevig wandelen, drie keer per week – hetzelfde werkt en net zo goed als het nemen van medicatie. Opvallend was echter dat de cliënten die medicatie nemen ongeveer drie keer meer kans hadden dan sporters om opnieuw depressief te worden gedurende een follow-up periode van tien maanden.

4. Zonlicht
Er bestaat een diepere link tussen blootstelling aan licht en depressie – één waarbij de interne klok van het lichaam betrokken is. De hersenen meten de hoeveelheid licht die je elke dag krijgt, en het gebruikt die informatie om je lichaamsklok te resetten. Zonder blootstelling aan licht, raakt de lichaamsklok uiteindelijk uit de pas. Wanneer dat gebeurt, raakt de biologische klok uit balans die de energie-, slaap-, eetlust- en hormoonspiegels regelt. De verstoring van deze belangrijke biologische ritmes kan op zijn beurt een klinische depressie teweegbrengen.

5. Sociale steun
Als het om depressie gaat, zijn relaties belangrijk. Mensen die een ondersteunend sociaal netwerk missen, hebben te maken met een verhoogd risico om depressief te worden en om depressief te blijven als een episode toeslaat. Gelukkig kunnen we veel doen om de kwaliteit en diepte van onze verbindingen met anderen te verbeteren en dit kan een enorme winst opleveren in termen van het bestrijden van depressie en het verminderen van het risico voor herhaling.

6. Slaap
Wanneer slaapgebrek dagen of weken achter elkaar aanhoudt, kan dit ons vermogen om helder te denken belemmeren. Het kan zelfs ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Verstoorde slaap is een van de krachtigste oorzaken van depressie, en er zijn aanwijzingen dat de meeste episodes van stemmingsstoornis voorafgegaan door tenminste enkele weken van onvoldoende slaap.

Meer tips om beter in je vel te komen? Neem dan contact op met Nexus Amor.