Ontzuren & Ontgiften

Hedendaagse voedings- en eetgewoonten evenals stress en een ongezonde levensstijl verstoren het zuur-base-evenwicht van het lichaam. Steeds vaker zien wij verzuring van het lichaam, en teveel zuren kan het lichaam belasten en kosten veel energie. Op deze manier wordt de basis gelegd voor vele ziekten, de zogenaamde welvaartsziekten oftewel civilisatose.
Verzuring kan klachten veroorzaken op jonge leeftijd, denk daarbij aan haaruitval, acne, zweetvoeten, maag en darmaandoeningen. Echter op latere leeftijd kunneontzurenn ernstige aandoeningen optreden zoals reuma, jicht, nieraandoeningen, beroerte, huidaandoeningen, een hartinfarct.

Tevens is ons hormoonstelsel complex en de aanmaak van hormonen is een gevoelig proces. Meestal worden hormonen rechtstreeks in verband gebracht met de menopauze of emotionele eetbuien. Maar ons endocriene (hormoon-)systeem is uitgebreider dan alleen dat kleine stukje en het heeft vele belangrijke functies.
In de praktijk en het dagelijks leven zien we steeds vaker dat jongeren reeds kampen met verzuring en een verstoorde hormoonbalans. Deze laatste wordt vaak niet tijdig herkend en een verzuring eindigt meestal in een ziekte of overgewicht om nog maar niet te spreken van het gebrek aan energie en de daarbij behorende beperkingen. Opvallend echter is ook dat steeds meer jonge vrouwen moeilijk zwanger geraken en dat geeft toch wel stof tot nadenken.