Over Nexus Amor

Nexus Amor is opgericht op 17 februari 2015.
Manôn Veenstra-Verleun is eigenaar van Nexus Amor en zet zich in op het gebied van klankschalen, bewustwording, opleiding/cursussen, coaching en natuurgeneeskunde.

Naast klanktherapeut is zij ook coach en natuurgeneeskundig therapeut van Happynings Soundhealing en Nexus Amor.
Zij zet de mens centraal in haar bedrijf.

Als uitgangspunt is het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau. Gebruik makend van dit uitgangspunt tracht zij een zo volledig mogelijke behandeling of begeleiding voor iedere cliënt samen te stellen.

Daarnaast bied zij ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen, geeft aanzet tot het vrijmaken van belemmeringen en het bewust worden om zo nieuwe inzichten te vergaren.
Tijdens de cursussen van Happynings richt Manôn zich op het stimuleren van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, zodat de cursist meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie krijgt.

Binnen de natuurgeneeskunde kijkt zij bij het stellen van een diagnose niet alleen naar de symptomen van de cliënt, maar onderzoekt zij juist ook de oorzaak van de problemen.
Als uitgangspunt geldt hierbij dat ieder mens uniek is.
Dezelfde klacht bij twee verschillende mensen kan een geheel andere oorzaak hebben en dient dus ook verschillend behandeld te worden. Samen met de cliënt wordt daarom naar de oorzaak van de klacht gezocht en aangepakt, waardoor de symptomen kunnen verdwijnen. Als natuurgeneeskundige maakt zij gebruik van verschillende behandelmethoden en natuurlijke geneesmiddelen.