Manôn Veenstra-Verleun

img_7097Manôn Veenstra-Verleun, coach, natuurgeneeskundig therapeut en eigenaresse van Nexus Amor zet de mens centraal in haar praktijk. In de natuurgeneeskunde wordt bij het stellen van een diagnose niet alleen gekeken naar de symptomen van de cliënt, maar wordt juist de oorzaak van de problemen onderzocht. Als uitgangspunt geldt hierbij dat ieder mens uniek is.

Dezelfde klacht bij twee verschillende mensen kan een geheel andere oorzaak hebben en dient dus ook verschillend behandeld te worden. Samen met de cliënt wordt daarom de oorzaak van de klacht gezocht en aangepakt, waardoor de symptomen kunnen verdwijnen. Als natuurgeneeskundige maakt Manôn gebruik van verschillende behandelmethoden en natuurlijke geneesmiddelen.

Als uitgangspunt is het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau. Gebruik makend van dit uitgangspunt tracht Manôn een zo volledig mogelijke behandeling of begeleiding voor iedere cliënt samen te stellen.

Daarnaast bied Manôn ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen, geeft aanzet tot het vrijmaken van belemmeringen en het bewust worden en zo nieuwe inzichten te vergaren.